Tým

PRÁVNÍ TÝM

JUDr. Jiří Janeba

Advokát

Jiří začal své profesní zkušenosti sbírat již při studiích na právnické fakultě. Po ukončení studií nastoupil do prestižní advokátní kanceláře s působností v Praze a Hradci Králové, kde rozvíjel své zkušenosti zejména v oblasti smluvního práva, práva obchodních korporací a trestního práva.

Jiří je zapojen do aktivit v rámci České advokátní komory, a to jako zástupce regionálního představitele pro region Východní Čechy. Jiří je členem Kontrolní rady České advokátní komory.

Pro práci advokáta je důležité nejen sebevzdělávání, ale i předávání zkušeností, kdy toto Jiří plní formou přednáškové činnosti. Vedle přednáškové činnosti je Jiří i autorem několika odborných článků.

Specializacemi Jiřího je oblast obchodních korporací a závazkových vztahů, trestní a jiná soudní řízení a v neposlední řadě právo nemovitostí.

Jiřího krédem je čestnost, férové jednání a lidský přístup.


 

Mgr. et Mgr. Petra Petrů

Advokátka

Petra absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové.

Mezi její specializace patří zejména trestní, občanské a rodinné právo. S oblibou se věnuje též pracovnímu právu a problematice náhrady škody.

Petra patří mezi státem registrované poskytovatele právní pomoci obětem trestných činů. V této souvislosti spolupracuje mj. s Intervenčním centrem pro osoby ohrožené domácím násilím Oblastní charity v Hradci Králové.


 

Mgr. Jan Kalousek

Advokátní koncipient

Jan absolvoval Právnickou fakultu Univerzitu Palackého v Olomouci, kde během studia sbíral zkušenosti v renomované advokátní kanceláři s působností ve Zlínském kraji a rovněž absolvoval stáž na soudu ve Východních Čechách.

Janovou specializací je oblast občanského práva, rodinného práva a insolvenčního práva. 


 

Mgr. Pavel Zelenka

Advokátní koncipient

Pavel absolvoval Právnickou fakultu Univerzitu Palackého v Olomouci. 

Pavlovou specializací je oblast občanského práva, smluvního práva a trestního práva.


 

Nikola Hanušová

Praktikantka

Nikola studuje právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.


 

Eva Sedláčková

Praktikantka

Eva studuje právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.


 

Iva Blažková

Praktikantka

Iva studuje právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.


 

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Zina Hradilová

daňová poradkyně, ev.č. 3490

Zina má téměř 20 let zkušeností s daňovým poradenství a v rámci naší advokátní kanceláře dělá poradenství, jak v rámci běžné právní agendy, tak i v rámci přeměn korporací a při akvizicích.


 

ADMINISTRATIVA

Veronika Menčíková

Asistentka

Veronika má dlouhodobé zkušenosti z daňové i právní kanceláře a úspěšně bojuje s administrativní záteží každodeního života naší kanceláře.