Specializace

Korporátní právo

Právo obchodních společností je naší vášní. Máme rádi řešení jak jednotlivých zadání (jako jsou převody podílů, valné hromady, zakládání společností), tak komplexních a složitých zadání (fúze a jiné formy přeměn, due diligence, nastavení úpravy práv a povinností společníků vedle úpravy společenské smlouvy nebo stanov, řešení krizových situací).

Zkušenosti z této oblasti JUDr. Jiří Janeba čerpal i při své stáži v USA, v advokátní kanceláři McAfee&Taft.

Trestní právo

Jedná se o oblast, jež je neoddělitelně spjata s lidským počínáním. Znalost trestního práva je nezbytná pro aplikaci jiných právních odvětví, např. obchodního práva. V této oblasti poskytujeme komplexní služby, tedy zastupování od samotného podání vysvětlení orgánům činným v trestním řízení až po hlavní líčení a následné formy ochrany práv obžalovaného nebo odsouzeného. V oblasti obhajoby máme více než 12 let zkušeností.

Nemovitosti

V oblasti nemovitostí poskytujeme komplexní poradenství. Pro klienty připravujeme smluvní dokumentaci a vyjednáváme podmínky při jejím uzavírání. Poskytujeme rovněž služby ve formě advokátní úschovy pro garanci úhrady kupní ceny. Zajišťujeme vkladové řízení u katastrálních úřadů. Při přípravě smluvní dokumentace se snažíme o rychlou zpětnou vazbu klientovi.

Sepisování smluv

V této oblasti klademe důraz na erudici a kreativitu, jež je třeba propojit s konkrétními potřebami klienta. Klademe důraz na identifikaci rizik, na eliminaci rizik a prosazení práv a zájmů klienta. Zajišťujeme sepis kupních smluv, smluv o dílo, ale máme rádi i taková zadání, jež prolínají několik smluvních typů, a právě v tomto bodě je nutná znalost jak samotného práva, tak zejména i jakým způsobem soudy rozhodují. V rámci komplexních služeb poskytujeme i následnou obhajobu smlouvy v případě soudního řízení.

Rodinné právo

Oblast rodinného práva je velmi specifická, neboť poměrně často bývají případy v této oblasti plné emočně vypjatých situací. Naší snahou je poskytnout klientům nejen pomoc po stránce právní, ale rovněž s lidským přístupem jim podat pomocnou ruku v obtížných životních situacích. Zajišťujeme právní servis včetně zastupovaní při rozvodu manželství, ve věcech péče o nezletilé a v dalších případech, které rodinné právo zahrnuje.

Insolvenční právo

Skutečnost, že stále více osob se ocitá ve spirále nekonečných zápůjček a úvěrů od nebankovních společností s poměrně vysokými úroky, je nepopíratelným faktem. Výsledkem často bývá, že taková osoba se stane insolventní – tedy neschopná dostát svým závazkům. Klientům, kteří se ocitnou v této nešťastné situaci pomáháme řešit jejich nesnáze prostředky, které insolvenční právo nabízí. Pro naše klienty zajišťujeme nejen výběr nejvhodnějšího řešení jejich úpadku, ale rovněž pro ně připravujeme sepis návrhů na povolení oddlužení a dalších dokumentů, které jim pomohou vymanit se z finanční krize. Od roku 2017 jsme zapsáni v seznamu osob poskytujících sepis návrhů na povolení oddlužení, vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Soudní a jiná řízení

Čas jsou peníze. Toto v oblasti soudních řízení platí dvojnásob. Naší snahou je rychlé a efektivní řízení. Preferujeme optimální výsledek pro klienta ať již formou rozsudku nebo soudního smíru anebo uzavřením mimosoudní dohody. Vysoký důraz klademe nejen na naši přípravu, ale i na přípravu klienta k soudnímu jednání. Není uměním se mnoho let soudit a následně zjistit, že rozhodnutí nebude úspěšně vymahatelné, proto se snažíme identifikovat rizika sporu a navrhnout takové řešení, které bude pro klienta znamenat jak úsporu časovou tak finanční. Máme rozsáhlé zkušenosti se zastupováním před soudy i ve správním řízení.