Novinky

Neplatnost ujednání o společném jednání jednatele a prokuristy

Nejvyšší soud ČR svým rozhodnutím, sp. zn. 29 Cdo 387/2016, ze dne 31. 10. 2017, uvedl, že ujednání o společném jednání jednatele a prokuristy, jakožto způsobu zastupování společnosti členy jejího statutárního orgánu, tak odporuje zákonu a zjevně porušuje právo týkající se postavení osob, tedy i veřejný pořádek. Takové ujednání je neplatné; k této neplatnosti soud přihlédne i bez návrhu.

<< zpět na novinky