Novinky

Spojení JANEBA, advokátní kancelář, s.r.o. s Advokátní kanceláří Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.

Vážení klienti,

rád bych Vás informoval, že jsem se rozhodl od 1.1.2020 spojit svoji stávající kancelář JANEBA, advokátní kancelář, s.r.o. s Advokátní kanceláří Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Tato kancelář působí na trhu právních služeb od roku 1990 a po tuto dobu poskytuje kvalitní, prakticky orientované právní služby významným klientům v soukromé i veřejné sféře v České republice i v zahraničí.

Do advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. vstupuji na pozici advokáta a partnera advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. a rovněž společně se mnou do kanceláře vstupuje celý můj stávající tým. Chtěl bych Vás ubezpečit, že v rozsahu a kvalitě námi poskytovaných právních služeb nedojde k žádným změnám. Od spojení si primárně slibuji zvýšení klientského servisu a možnost rozvoje stávajícího týmu. Efektem celého spojení by mělo být rozšíření nabídky poskytovaných služeb, včetně využití know-how společnosti, která v roce 2020 oslaví 30 leté výročí na českém trhu.

V souvislosti s touto změnou dojde k 31.12.2019 k ukončení poskytování právních služeb advokátní kanceláří Janeba, advokátní kancelář, s.r.o., neboť v rámci této společnosti již nadále nebudeme moci právní služby poskytovat. Veškeré právní služby budou námi poskytovány počínaje od 1.1.2020 v rámci advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Aby nebyla narušena kontinuita poskytovaných právních služeb, a to zejm. v případě, kdy Vás zastupujeme v soudním nebo jiném obdobném řízení, je nezbytně nutné podepsat novou plnou moc a novou příkazní smlouvu, které jste v minulosti podepsali pro advokátní kancelář Janeba, advokátní kancelář, s.r.o., neboť tyto dříve podepsané listiny pozbydou ke dni 31.12.2019 na účinnosti. Abychom byli schopni zajistit poskytování dohodnutých právních služeb bez újmy pro Vás, a to zejm. v probíhajících soudních a jiných obdobných řízeních, je potřeba tyto listiny (které Vám zasílám přílohou tohoto dopisu) podepsat znovu, a to pro advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., a tyto nově podepsané listiny nám doručit ideálně do 31.12.2019 na adresu Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., Malé náměstí 12, Hradec Králové, PSČ 500 03 nebo též po domluvě osobně na adresu Jeronýmova 814/3, 500 02 Hradec Králové. Ubezpečuji Vás, že nezávisle na podpisu těchto nových listin se Vám v rámci jednotlivých kauz i nadále budou věnovat členové mého týmu, kteří pro Vás danou věc dosud zpracovávali a se kterými jste byli zvyklí jednat.

Pevně věřím, že tuto změnu oceníte a já se společně se svým týmem budu těšit na spolupráci v dalších letech.

Od 1.1.2020 nás najdete stále na stejné adrese:

Jeronýmova 814/3, 500 02 Hradec Králové.

Telefonické spojení zůstává rovněž stejné:

+420 491 426 034

Komunikovat s Vámi již budeme z nových e-mailových adres:

JUDr. Jiří Janeba: janeba@hjf.cz

Mgr. et Mgr. Petra Petrů: petru@hjf.cz

Mgr. Petra Sedláčková: sedlackova@hjf.cz

Mgr. Jan Kalousek: kalousek@hjf.cz

Vít Zlámal: zlamal@hjf.cz

Veronika Menčíková: mencikova@hjf.cz

Eva Sedláčková: e.sedlackova@hjf.cz

Nikola Hanušová: hanusova@hjf.cz

Iva Blažková: blazkova@hjf.cz

<< zpět na novinky