Novinky

Jmenování JUDr. Jiřího Janeby zkušebním komisařem

Ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. na návrh předsedy České advokátní komory jmenoval JUDr. Jiřího Janebu členem zkušební komise pro advokátní zkoušky pro obor předpisů o advokacii.

<< zpět na novinky